آرشیو برچسب : مراقبت های بعد از شستشوی گوش

درباره اقدامات قبل از جراحی گوش اقدامات قبل از جراحی گوش : ممکن است از بزرگی و نامتناسب بودن حالت گوش خود ناراضی باشید و اعتماد به نفس خود را از دست داده باشید، با انجام جراحی گوش می توانید گوش هایی متناسب با سر خود داشته باشید. گوش ها از آن دسته از اعضای […]