تماس با دکتر مهشید خورده چی

  • ایران - اصفهان - خیابان وحید نبش خیابان باغ دریاچه - مجتمع پزشکی وحید - طبقه 2 - واحد 8-7

  • 031-37790402

  • 031-37790403

  • شماره مشاوره: ۰۹۳۹۵۸۵۸۰۷۳

  • info@dr-khordehchi.com

  • drkhordehchi